Monsignore

taneční centrum
Taneční centrum uměleckého směru, zaměřené na výuku klasického, moderního, jazzového a scénického tance.
zápis dětí od 3 let do baletu tiny ballerinas a rovněž pro starší děti od 5 let na moderní a jazzový tanec stále probíhá